Freedom战队2020年度 赞助商、VIP、OP 名单列表

一个战队长久稳定发展,肯定是所有成员不断的拥护,Freedom战队秉着素质仁爱、崇尚自由、见证友谊的原则实现战队财务收支的透明,也希望所有成员监督,感谢所有为战队做过贡献的成员,谢谢你们!

赞助商名单

                                               
                   
                                
                       
   
            
                               
                                
                     
                             
              
                               
    
              
                            
                         
                            
                          
                  
                        
                             
                         
     
              
                       
        
                              
                                  
                            
                       
                                 
                        
                            
                            

OP名单

                                               
                             
                              
                                
                                  
                             
                                
                        
                           
                        
                             
                             
                             
                                  
                       
                                  
                                
                             
                                  
                         
                                

VIP名单

                                               
                            
                                  
                       
                               
                        
                                
                           
                           
                                 
              
                                    
                     
                          
                                   
                     
                
              
                                   
                                   
                             
                              

1.png

财务收入

       
           
          

                      

财务支出

       
       
       

                      

1.png


最后修改:2019 年 10 月 20 日 07 : 27 PM
如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏

发表评论